新モンゴル高等学校へようこそ
ШИНЭ МОНГОЛ БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ
SHINE MONGOL HIGH SCHOOL

Бага сургуулийн сургалтын хөтөлбөр

Бага сургуулийн сургалтын хөтөлбөр


      Япон улс бол дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч орон гэдгийг хэн бүхэн мэдэх боловч боловрол, сургалтандаа ямар арга зүй, технологийг мөрдлөг болгож байгааг төдийлөн анхаараагүй бөгөөд энэ талын хамтын ажиллагаа нь зөвхөн уулзалт, үзүүлэх тоглолт зэргээр хязгаарлагдаж ирсэн нь ажиглагддаг билээ.

      Тэгвэл манай сургуульд Япон улсын бага, дунд сургуульд мэргэжил дээшлүүлсэн, зэрэг хамгаалсан багш нар хөгжлөөрөө тэргүүлэгч орны боловсрол сургалтан дахь дэвшилтэт арга барил, хэлбэрүүдийг өөрийн орны онцлог болон боломжид тулгуурлан боловсролын стандартын батлагдсан хөтөлбөрийг 20-30%-ийн баяжилттайгаар зааж эхлээд байна.

“ШИНЭ МОНГОЛ” БАГА СУРГУУЛИЙН МАТЕМАТИКИЙН СУРГАЛТААР ОЛГОГДОХ ЧАДВАРУУД

Шинэ Монгол бага сургуулийн Монгол хэлний сургалтаар олгогдох чадварууд

Эмблем

Утга агуулга, билэгдэл нь: Галын дөл, нар, сарыг дүрсэлж Шинэ Монгол гэдэг үгийн эхний үсгийг монгол эвхмэл бичгээр бичсэн байдаг. Нар нь Япон орныг, сар нь Монгол орныг, галын дөл нь хүүхдүүдийг, тэдний мөрөөдлийг бэлгэдэж, байгаа билээ.


Шинэ Монгол сургуулийн сүлд дуу ♪

Наран улсын итгэл тээж

Номын ариун хур буулгасан

Ирэх цагийн эрдмийн орой

Идэр насны мөнхийн дуулал

Шинэ монгол шинэ монгол

Азийн зүрхэнд ассан гал

Шинэ монгол шинэ монгол

Алдараа өргөсөн манай сургууль

Буурал түүхийг алтаар ширээлж

Баян монголд алдараа өргөсөн

Залуу насны эрдмийн гараа

Замбуулинг багтаах эрдмийн өргөө

дх:

Бумбын сайхан орныхоо

Буянг дагаад сансарт цойлон

Алтан соёмбо тэнгэрт мандуулж

Ариун үйлсээр цацал өргөнө