新モンゴル高等学校へようこそ
ШИНЭ МОНГОЛ БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ
SHINE MONGOL HIGH SCHOOL

Шинэ Монгол Ахлах сургууль

Ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, онцлог давуу тал

Япон хэв шинжээр сургалтаа явуулж, ЕБДС-ийн батлагдсан стандарт хөтөлбөрийг Японы хөтөлбөртэй харьцуулан 25-30%-ийн баяжилттай зааж, суралцагчдын мэдлэг чадвар бие бялдар, нийгмийн оролцоог бүхий л талаар хөгжүүлэх 10 төрлийн сонгон суралцах хичээл, 32 төрлийн секц дугуйлан хичээллүүлж, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх таатай орчныг бүрдүүлсэн.

Мөн сурагчдад сурах, хөгжих хүсэл эрмэлзэл төрүүлэхийг чухалчлан үзэж, Монгол орны ирээдүйн удирдагчийг бэлтгэх, төлөвшүүлэх зорилгоор сургалтын өөрийн онцлог бүхий арга технологи, хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна.

Ахлах сургууль шаталсан хэлбэрээр мэргэжлийн баримжаа олгох уулзалт яриа сургалтуудыг зохион байгуулж, ажлын байранд биечлэн очиж танилцах зэрэг мэргэжлийн чиг баримжааг олгох олон шинэлэг ажлуудыг эцэг эх олон нийтийн оролцоонд түшиглэн зохион байгуулдаг.

Японы болон дотоодын олон нийтийн байгууллага, соёл урлаг, улс төр, шинжлэх ухаан, боловсролын байгууллагад ажилладаг нэртэй, бүтээлч хүмүүстэй сурагчдыг уулзуулж яриа хийх, сургалт семинар зохион байгуулах зэргээр мэдлэгийг нь тэлж, аливаад хандах хандлагыг нь өөрчилж, оюун ухааны цар хүрээг нь тэлж өгдөг.

Төгсөгчдийн 30% гадаадын их, дээд сургуульд суралцдаг.

Анхны 3 жилийн сургалттай ахлах сургууль байгуулснаар төгсөгчдийг шууд гадаадын их дээд сургуулиудад шалгалт өгөх боломжийг олгодог.

Төгсөгчдийг Японы ИДС-д суралцуулах талаар системтэй бэлтгэдэг ба жил бүр 12-15 төгсөгчийн 4-н жилийн сургалтын төлбөр, амьдрах зардлыг тус сургуулийн ивээн тэтгэгч нар бүрэн хариуцдаг.

Төгсөгчдөө Японы шилдэг их дээд сургуулиудад 3 шугамаар явуулдаг. Энэ нь Япон улсын засгийн газрын тэтгэлэгт "Монбушо" шалгалт , ивээн тэтгэгчдийн зардлаар явах "Рюгакү"шалгалт, гадаад харилцааны хүрээнд сургууль дээрээ шалгаруулан тэнцүүлэх хамтын ажиллагаат их сургуулиуд болно.

2013 оны байдлаар Япон улсад 227 төгсөгч бакалаврын түвшинд суралцаж, зарим нь үргэлжлүүлэн суралцаж байна.

2003 оноос хойш 10 үеийн 1300 гаруй төгсөгч төгссөнөөс 350 гаруй нь гадаадын нэр хүндтэй их сургуулиудад бакалаврын түвшингээр сурсан нь нийт төгсөгчдийн 30%-ийг эзэлж, "Дэлхийд үнэлэгдэх Монгол иргэдийг бид бэлдэнэ " гэсэн зорилгын маань биелэл болсон.

Эмблем

Утга агуулга, билэгдэл нь: Галын дөл, нар, сарыг дүрсэлж Шинэ Монгол гэдэг үгийн эхний үсгийг монгол эвхмэл бичгээр бичсэн байдаг. Нар нь Япон орныг, сар нь Монгол орныг, галын дөл нь хүүхдүүдийг, тэдний мөрөөдлийг бэлгэдэж, байгаа билээ.


Шинэ Монгол сургуулийн сүлд дуу ♪

Наран улсын итгэл тээж

Номын ариун хур буулгасан

Ирэх цагийн эрдмийн орой

Идэр насны мөнхийн дуулал

Шинэ монгол шинэ монгол

Азийн зүрхэнд ассан гал

Шинэ монгол шинэ монгол

Алдараа өргөсөн манай сургууль

Буурал түүхийг алтаар ширээлж

Баян монголд алдараа өргөсөн

Залуу насны эрдмийн гараа

Замбуулинг багтаах эрдмийн өргөө

дх:

Бумбын сайхан орныхоо

Буянг дагаад сансарт цойлон

Алтан соёмбо тэнгэрт мандуулж

Ариун үйлсээр цацал өргөнө