新モンゴル高等学校へようこそ
ерөнхий боловсролын шинэ монгол сургууль
SHINE MONGOL HIGH SCHOOL

Өнөөдөр 5-р ангийн хичээл дээр багш нар бус сурагчдын эцэг эхчүүд хичээл заалаа.

09.12.2014

Өнөөдөр 5-р ангийн хичээл дээр багш нар бус сурагчдын эцэг эхчүүд хичээл заалаа.

Энэ өдөр жүжигчин, эдийн засагч, дэлхийн банкны мэргэжилтэн, хуульч, програмист, инженер, эмч, биеийн тамирын багш зэрэг төрөл бүрийн мэргэжилтэй эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ ангид математик, монгол хэл, англи хэл, хүн нийгэм, хүн байгаль, зөв амьдрах ухаан, биеийн тамир зэрэг хичээлүүдийг бэлдэн ирж заалаа.
Нэг өдрийн хичээлийг багш нь бус өөрсдийнх

нь эцэг эхчүүд зааж байгаа нь уг хичээлийг сонирхолтой, үр өгөөжтэй болгож, эцэг эх болон сурагчдад мартагдахааргүй нэгэн дурсамжийг үлдээлээ.